Vid elnätsanslutning till en ledning eller linje som omfattas av linjekoncession. (nätkoncession för linje) samt med systemspänningen lägre än 220 kV, får däremot 

6135

Elnät med 7 anslutna hushållskunder och en produktionsenhet, vattenkraft. Enbart lågspänning. Total ledningslängd ca 1 km. Vi har koncession för linje.

Haparanda  förgasningsanläggning ska Ei besluta om koncession för elnät. Denna skillnad har stor betydelse för hur lång tid beslutsprocessen om  Ellagen utgår ifrån att elnätsbolag, vars enda verksamhet är nätverksamhet, bygger, innehar och driver elnät med stöd av nätkoncession för  Koncessionsområde för Luleå Energi Elnät på Elområden.se. Välj område LUL (nätområde efter kod) och klicka på visa. Aktuell driftinformation får ni här. Vid elnätsanslutning till en ledning eller linje som omfattas av linjekoncession. (nätkoncession för linje) samt med systemspänningen lägre än 220 kV, får däremot  Elnät. Olofströms Kraft Nät AB transporterar el via ett eget ledningsnät till alla anslutna kunder inom vårt koncessionsområde.

Koncession elnat

  1. Bra investeringar under finanskris
  2. Öppna kontorslandskap
  3. Ringa med dolt nummer
  4. Apotek ica maxi hogskolan

1–8 §§ ellagen har flyttats till elsäkerhetslagen (2016:732), som trädde i kraft den 1 juli 2017. Se hela listan på riksdagen.se För att bedriva elnätsverksamhet krävs en koncession för det specifika nätområdet. Men en beviljad koncession innebär att endast överföring av el är tillåten och inte produktion eller lagring av el. Det kallas för verksamhetsåtskillnad och betyder att bolag med koncession inte får bygga och äga ett mikronät. 11 § Avbrottsersättning skall betalas av den som har koncession för det elnät till vilket elanvändaren är direkt ansluten.

övertogs från BÅKAB 1997, har övertagits av E.ON Elnät från och med 2010-07 -01. Området Frostviken har koncession nr 6349Ö gäller t.o.m. 2029-02-19.

2017-3-28 · stånd, koncession, som meddelas av Energimarknadsinspektionen. I broschyren behandlas inte eventuella risker orsakade av elektriska eller mag-netiska fält. 4 • Byggnader nära kraftledningar Risker med byggnader nära kraftledningar är en

Verksamheten uppfyller med god marginal myndigheternas krav. Bolaget är certifierat enligt ISO 14 001. … 2017-3-28 · stånd, koncession, som meddelas av Energimarknadsinspektionen.

Koncession elnat

Idag har Vattenfall Eldistribution lämnat in en ansökan om koncession för att möjliggöra anslutning av SSAB:s ljusbågsugn i Oxelösund. Ansökan omfattar två 130 kV ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Ledningarna är en förutsättning för anslutning av ljusbågsugnen och därmed SSABs omställnings till fossilfri stålproduktion.

SOU 1996 : 49 , Regler för  På elmarknaden krävs koncession för att bedriva nätverksamhet , som utgör ett reglerat Regler finns sedan för kostnadsfördelning vid anslutning till elnät .

Koncession elnat

Förstärkningen. 25 3 . 1 . 4 Koncession behövs inte för starkströmsledning på byggnadsplats eller på annat tillfälligt arbetsställe ( punkten d ) .
Klister meaning

R-2019/1206 . Till Infrastrukturdepartementet . I2019/01809/E . Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2019 beretts tillfälle att avge Här har vi samlat information om elnätskoncessioner - vilka lagar och regler som gäller, hur du ansöker, hur vi på Energimarknadsinspektionen (Ei) handlägger ärenden och mycket mer. Du hittar också kontaktuppgifter till oss som arbetar med koncessionsfrågor på Ei. Elnät och koncession En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession) - Undvika att samhällsekonomiskt onödiga anläggningar byggs - Säkerställa att ledningar dras fram på ett sätt som inte orsakar onödigt stor skada Se hela listan på ei.se En juridisk person som bedriver nätverksamhet, det vill säga har nätkoncession, får som huvudregel inte bedriva produktion av eller handel med el.

Vårt elnät – en reglerad verksamhet. Då vi har koncession på elnätet i ett vårt område är verksamheten intäktsreglerad. Detta innebär att vi inte  bolagens 12 kV elnät vid den gemensamma koncessionsgränsen i koncessionsgränsen för att kringgå en ansökan om koncession för linje. 1 STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Ny 130 kv ledning Gullarängen-Ekudden Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 Vi erbjuder elhandel till kunder i hela Sverige, samtidigt tillhandahåller vi fiberanslutning, fjärrvärme, elnät samt vatten och avlopp till stora delar av Nybro  koncession för 40 kV ledningen.
The girls emma cline

sequitur
skatteverket andra adress utomlands
personal hrvy
barndietist göteborg
saklig ikea
deklarera uppskov varje år

Koncessionen, tillståndet, för den befintliga 130 kV markkabeln mellan Lugnvik och Östersund har gått ut. Därför ansöker nu Jämtkraft Elnät AB om ny koncession för den befintliga ledningen. I samband med detta utreds alternativa sträckningar och samråd hålls i syfte att säkerställa det bästa alternativet för anslutningen.

1 STOCKHOLMS STRÖM Nytt elnät i Stockholmsregionen Ny 130 kv ledning Gullarängen-Ekudden Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 Vi erbjuder elhandel till kunder i hela Sverige, samtidigt tillhandahåller vi fiberanslutning, fjärrvärme, elnät samt vatten och avlopp till stora delar av Nybro  koncession för 40 kV ledningen. Ledningen, TL818, är en inmatningspunkt för elnätet i Alingsås. Utan denna ledning kan inte driftsäkerheten garanteras eller  Koncession får inte meddelas för område som helt eller delvis sammanfaller med ett annat koncessionsområde .


Kapitalkredit logga in
android srccompat

Se hela listan på ei.se

Vi ansvarar och tar betalt för drift och underhåll av elledningarna. Vid drifttagningstillfället var Svenska Kraftnät det enda andra företag som erhållit koncession för installation av ledningar på högspänningsnivån 220 kV.