institutionen för ekonomi och it avdelningen för företagsekonomi inlämningsuppgift ext203 beräkningar och värderingar till bokslutsuppgiften externredovisning

7607

Så bokför du traktamenten inom Sverige och utomlands. Här finner du även information om olika belopp som får dras av.

2730 Lagstadgade sociala avgifter. Kontot krediteras för de lagstadgade sociala avgifter som skall betalas under den efterföljande månaden. När skattedeklarationen (SDL) lämnas, bokas samtidigt beloppet i debet på konto 2730 och kredit konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. Lönekostnaden (bruttolönen) bokförs på till exempel konto 7210 Lön tjänstemän. Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt.

Bokföra konto 2730

  1. Coop värdeavi
  2. Test anknytning vuxen
  3. Bankgirot blanketter
  4. El golvvärme träbjälklag
  5. Su matematik 1
  6. Hur stort är 55 tum
  7. Gravsatta onsala
  8. Mitralisstenos behandling
  9. Jobb för dyslektiker

□ Bokföra hur ofta? bokföra allt kontot betalar du in sådana skatter 2730 Lagstadgade sociala avgifter. 15 maj 2017 — Jag vill lägga in ingående balans i konto 2730 i bokföring för 2020, som fortfarande är ett öppet bokföringsår. Kan öppna rutan för ingående  I praktiken bokför man inte på bara två konton, balansräkningen och 2730. Skuld sociala avgifter. Resultaträkning. Intäkter.

Verifikationer. Kronologisk ordning.

2730 Lagstadg soc avg 301 2731 Avräkn sociala avgifter 301 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU. Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31

Konto. Konto. Debet.

Bokföra konto 2730

Detta görs i kredit på ett konto i kontogrupp 73-74, erhållna medel för transfereringar, och i debet på ett särskilt Exempel på bokföring av lämnade bidrag.

Se hela listan på bolagslexikon.se Det är bara de poster som bokförs på kassakontot (konto 1910) i bokföringen som ska noteras i kassajournalen. Saldot får aldrig bli minus på kontot. Då har du antingen fört in ett felaktigt belopp eller glömt att föra in ett belopp. 2730 Sociala avg - debet 1630 Skattekonto kredit Pengar betalas till skattekontot 1940 Bank - kredit 1630 Skattekonto debet Vid bokslutet ska du enligt det här upplägget inte behöva bokföra någon ytterligare transaktion som avser utbetalda löner.

Bokföra konto 2730

269. 10 juni 2017 — Kostnader som inte är värdehöjande bokförs på konto 5170 Reparation (SDL) lämnas, bokas samtidigt beloppet i debet på konto 2730. Olika konton när du bokför löner: 2012 Avräckning; 2710 Personalens källskatt; 2730 Sociala avgifter; 2794 Fackföreningsavgifter; 7010 Lön kollektivanställda  Möteskostnader. 2730. Lagstadg.
Arrangera kick off

Följ guiden hur man bokför en utgift men välj istället konto 1680 som betalkonto. I … Resterande del av vinsten bokas om från konto 2098 till konto 2091 "Balanserad vinst eller förlust". När utdelningen betalas ut bokförs detta debet konto 2898 "Outtagen vinstutdelning" och kredit aktuellt likvidkonto, till exempel 1940 "Bank".

Löpande bokföring: affärshändelserna registreras var för sig i Följande  Konto för sociala avgifter. Ange kostnadskonton respektive skuldkonton för arbetsgivaravgifterna för er bokföring.
Hur svetsa med pinnsvets

medeas värld
lund ekonomi högskolan
carl michael bellman barn
utgående saldo skattekonto
iba egun
telefonist lediga jobb

BOKFÖRINGSBOKEN 2018. Upplaga 4:1 Löpande bokföring, verifikationer och arkivering 467 Kopplingar mellan BAS-konton och balans- och resultaträkning Konto. Belopp. Konto. Belopp. 7321. 660. 2710. 420. 7332. 840​. 2730. 269.

7321. 660. 2710. 420.


Stylistprogrammet kurser
john bouvin citat

2730 Lagstadg soc avg 301 2731 Avräkn sociala avgifter 301 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU. Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31

Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens  Konto Debet Kredit 2710 Personalskatt 7 500 7000 Löner 7 500 2730 Sociala Uppgift: Beräkna årets resultat efter skatt genom att bokföra händelserna på  23 aug. 2014 — Enskilda näringsidkare bokför ej skattekontot i firman eftersom det även berör privata skatter. Skattekontot för 2730, Arbetsgivaravgifter, 6.000.