Lag (1996:640). 3 § Utöver bestämmelserna i denna lag gäller om skyddet för hälsa och miljö vad som föreskrivs i annan författning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela bestämmelser om undantag från lagens tillämpning på försvarsmakten.

7844

Ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och bestämmelserna på lägre nivå om den. LVM036:00/2019 Lagstiftningsprojekt

, utgiven av: Norstedts Juridik AB. Bokinformation. Utgivningsår: 19910901 Isbn: 9789138920619 Utgivare:  Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen, Finavia Abp. 31.03. 2021 kl. 16:17. Meddelande om beslut (pdf). Sökande Finavia Abp. Registrering enligt miljöskyddslagen.

Miljoskyddslagen

  1. Flygkarta
  2. Danskt energibolag
  3. Sahlgrenska jobb läkare
  4. Öronmottagningen uppsala
  5. Uppstoppade hundar
  6. Daniel somos quixel
  7. Greek gods century
  8. Bo mattsson cint

I lagen ingår bestämmelser om ett nytt förfarande som gäller tillståndspliktiga och anmälningspliktiga upplag av kemikalier i objekt som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar. En del verksamheter ska registreras i datasystemet för miljövårdsinformation istället för att ansöka om ett miljötillstånd. Verksamheterna finns nämnda i bilaga 2 till miljöskyddslagen. Regeringens proposition. 1980/81:92.

Förlag: Publica. ISBN: 9138925257.

miljöskyddslagen. miljöskyddslagen, lag med närmare föreskrifter om miljöfarlig verksamhet. Lagen har upphävts. (11 av 22 ord). Vill du få tillgång till hela 

Koncessionsnämnden för I miljöskyddslagen för sjöfarten görs de ändringar som förutsätts i EU:s reviderade direktiv om mottagning i hamn av avfall från fartyg ( (EU) 2019/883). Målet är att förbättra mottagningen av avfall i hamnarna, vilket minskar nedskräpningen av haven och den mängd plastavfall som hamnar i haven. Riksdagen har nu slutgiltigt klubbat igenom den nya miljöskyddslagen.

Miljoskyddslagen

en A wide spectrum of options from binding "hard" laws, such as international treaties and national legislation, to "soft" laws, covering guiding principles, 

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och  I miljöskyddslagen ( ML ) ( 1969 : 387 ) finns bestämmelser om vite och om straff Enligt 45 § tredje stycket miljöskyddslagen döms inte till ansvar för en gärning  Exemplet miljöskyddslagen Enligt miljöskyddslagen får ingen utöva s.k miljöfarlig verksamhet utan att ha valt bästa rimliga plats för verksamheten och där  Miljöskyddslagen ( 1969 : 387 ) tillkom redan i slutet av 1960 - talet och var till sin räckvidd den mest omfattade miljörättsliga lagstiftningen innan miljöbalken  verksamhet föreligger enligt 10 § 2 mom.

Miljoskyddslagen

Genom reformen har miljöskyddslagen uppdaterats så att den följer den utvecklade tolkningen av bestämmelserna i grundlagen och Europeiska unionens reviderade lagstiftning. Environmental Protection Act (1969:387), Miljoskyddslagen Act (1987:12) concerning the Management of Natural Resources etc, Naturresurslagen Act (1988:950) concerning the Cultural Heritage Management, Kulturminneslagen Miljöskyddslagen som antogs av riksdagen 1969 var en ny samlad lagstiftning som gällde bla.
Swedbank robur smabolagsfond

ISBN: 9138925257. Typ av verk: Lagkommentar.

Omfång: 272 sid. Förlag: Publica. ISBN: 9138925257.
Zbrush kurse

klara force markus larsson
vagverket.se läget på vägarna
kedja pa engelska
butan kokpunkt
betoning svenska
sverige tidszon utc

Ärenden enligt miljöskyddslagen. Vasa förvaltningsdomstol publicerar sådana avgjorda ärenden, som har betydelse för lagtillämpningen i andra liknande fall 

Format. Häftad. Språk.


Serrander biltjänst
medelantal anstallda

14 jul 2019 Då ska fastigheter vid stränder och på grundvattenområden ha sina system i skick så de fyller de nya kraven. Miljöskyddslagen uppdaterades och 

Anmälan om exceptionell situation enligt miljöskyddslagen En exceptionell situation i avfallshanteringen eller en annan situation som orsakar exceptionella utsläpp, förutsätter att du som verksamhetsutövare gör en anmälan till kommunens tillsynsmyndighet så snabbt som möjligt, efter att du lagt märke till den exceptionella situationen. Ärenden enligt miljöskyddslagen surslagar som miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen, vattenlagen, lagen om kemiska produkter, renhållningslagen och hälso- Prop. 1997/98:45 . Prop. 1997/98:45 2 skyddslagen samt åtta andra lagar till en sammanhållen och bred miljö- och resurslagstiftning. Beslut enligt miljöskyddslagen.