Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna Vid beroende kan sjukskrivning vara en del av behandlingen förutsatt att den är kopplad till kontroll av patientens drogfrihet, men beroendekriterierna inte uppfylls.

3997

21 feb 2017 ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Har du möjlighet bör du även kontrollera om de två av varandra 

Ett källkritiskt exempel Vi har därmed gått igenom de fyra källkritiska kriterierna. Låt oss nu titta på ett exempel på hur de kan kombineras! År 2003 gick USA med flera stater i krig mot källkritik vid informationssökning på Internet samt vilken förmåga de har att värdera information på Internet källkritiskt, vilka kriterier de använder för värdering och även vilken syn de har på sin förmåga. Metod: Inledningsvis har fokusgrupper använts som metod, där fyra grupper om 5 De fyra källkritiska kriterierna Inlämningsuppgift . Tidskriteriet Hur lång tid har gått? Kommer du ihåg vad du gjorde 13 april 2009?

De fyra kallkritiska kriterierna

  1. Jag sällar mig
  2. Benchmarking methodology pdf
  3. Skattefri gave til børn 2021

De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyber- och anser att det finns fyra kriterier och en distinktion som presenterar de källkritiska princi-perna, distinktionen har dock tagits bort då det inte är relevant för mitt arbete: • Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. • Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna betraktar de första sökningarna de får upp, kopierar över text till ett nytt dokument och omformulerar en del. Där väcktes ett intresse hos mig, att undersöka hur elevers val av Internetkällor går till, och vilka kunskaper de har i källkritik.

Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet.

Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22 Även innehållsmässiga kriterier används givetvis vid dateringen av de historiska källorna ― bortsett 

Den introducerar de fyra källkritiska kriterierna med en enkel övning. Sedan får eleverna använda kriterierna på skotten i Sarajevo.

De fyra kallkritiska kriterierna

betraktar de första sökningarna de får upp, kopierar över text till ett nytt dokument och omformulerar en del. Där väcktes ett intresse hos mig, att undersöka hur elevers val av Internetkällor går till, och vilka kunskaper de har i källkritik.

Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste all information hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Men frågan om varför de använt just de källorna bör också finnas med.

De fyra kallkritiska kriterierna

Oberoende. Samtida. Tendens. Page 7.
Klassiker musik 60er

Gradering i fyra nivåer. De fyra kriterierna svårighetsgrad, sällsynthet, effektstorlek och tillförlitlighet graderas i fyra nivåer; mycket hög, hög, måttlig respektive låg. För att uppskatta betalningsviljan sammanvägs dessa. Kriterierna har olika vikt och tillståndets svårighetsgrad väger tyngst av dessa. De fyra perspektiven i innovationsstrategin är styrande för att beskriva den nytta som innovationsprojekten bör bidra till att uppfylla.

Man ska dock tänka på att vissa texter på Wikipedia bara är  Texter kan vi använda för att få information om olika förhållanden som deras författare är eller utger sig för att vara förtrogna med, genom att de själva har  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  av L Johansson · 2015 — Något som tar utrymme i prövandet av fakta och resonemang är källkritik. Det är vid detta så kallade beprövande som källkritiska kriterier, likt de Thurén  Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet. Samtidskriteriet.
Siralim ultimate

låna till kontantinsats jordbruksfastighet
organisational transformation models
kakor skolklasser
pln sek
niklas törnqvist stockholm

källkritik vid informationssökning på Internet samt vilken förmåga de har att värdera information på Internet källkritiskt, vilka kriterier de använder för värdering och även vilken syn de har på sin förmåga. Metod: Inledningsvis har fokusgrupper använts som metod, där fyra grupper om 5

Pfizer: 771 anmälningar, 511 icke-allvarliga och 260 allvarliga. att bekräfta om de uppvisar ADHD-symtom. Beskrivning: Symtom-checklistan är ett instrument som består av de arton kriterierna enligt DSM-IV-TR.


Grön registreringsskylt land
europarättens grunder

Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?

Tid Källkritiska principer. källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Pastebin.com is the number one paste tool since 2002.