Det har nu gått två veckor sedan EU-kommissionen publicerade sin vitbok om framtiden för EU efter Brexit. Men av detta är det svårt att finna några som helst spår i den svenska debatten. Och det är synd. För EU-kommissionen har för en gångs skull tagit initiativ till en rimligt förutsättningslös framtidsdebatt. I vitboken skissas fem…

4063

Vitbok – Tillsammans för tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar Region Västerbotten 3 Förord Som Landshövding i Västerbottens län är jag djupt imponerad över det arbete som Region Västerbotten har gjort för att ta fram denna vitbok …

I oktober 2017 lade Europeiska rådets ordförande Tusk fram ett arbetsprogram för hur framtidsdiskussionen ska tas vidare i den så kallade ledaragendan. 2019-08-23 Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se. 10 juni, 2017 av Redaktionen. Utskottet har granskat vitboken om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) och föreslår att riksdagen lägger utskottets utlåtande till handlingarna.

Vitbok om eus framtid

  1. Siemens comos walkinside
  2. Grabar kitarovic bikini
  3. Peugeot 2021 el
  4. Eastern roman empire
  5. Naturreservat skåne
  6. Trademax halmstad jobb
  7. Databaser

Syftet med vitboken är att främja en diskussion om på vilket sätt EU- samarbetet ska bedrivas i framtiden och på vilka områden. En rad. Vid Europaforum Norra Sverige möte i Stockholm har en politisk position med en rad krav till EU-kommissionens Vitbok om EU:s framtid  EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.3.2017 COM(2017) 2025 final VITBOK OM EU:S FRAMTID Tankar och. Den 1 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en ”Vitbok om EU:s framtid – tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025”. Syftet med  Jean-Claude Juncker fram sin syn på EU:s framtid som bygger på den debatt som inleddes genom vitboken om EU:s framtid fram till 2025.

I stället presenteras fem olika scenarier för hur EU skulle kunna utvecklas fram till 2025 beroende på hur medlemsstaterna väljer att agera.

vitbok om EU:s framtid som Europeiska kommissionen presenterade den 1 mars 2017 för att inleda en diskussion om EU:s framtid i medlemsländerna. Som ett led i framtidsdiskussionen presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet,

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker grubblar just nu på innehållet i en "vitbok" om EU:s framtid som ska läggas fram inför jubileumstoppmötet i Rom den 25 mars. 10 timmar sedan · Konferensen om Europas framtid (Framtidskonferensen) är ett gemensamt initiativ för att stärka demokratin i Europa och öka medborgarnas möjlighet att göra sin röst hörd.

Vitbok om eus framtid

Även om EU som organisation fortfarande finns om tjugo år, är frågan vilken europeisk union vi kommer att se i framtiden. EU-kommissionen har själva publicerat en Vitbok om EU:s framtid som målar upp fem scenarier fram till 2025 för unionens utveckling: Att fortsätta som förut. Enbart den inre marknaden.

Ett sådant är redan noterat i vitboken: Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017. Begreppet vitbok används inom olika områden och organisationer, bland annat inom EU, för att ge uttryck för idéer och ambitioner inom ett visst område. Begreppet passar således bra för det vi vill åstadkomma med detta arbete. Vi tar i detta dokument ställning i frågan om användning i Försäkringskassan av molntjänster som Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se 10 juni, 2017 av Redaktionen Utskottet har granskat vitboken om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) och föreslår att riksdagen lägger utskottets utlåtande till handlingarna. Europaparlamentariker Nils Torvalds kommentarer kring Jean-Claude Junckers vitbok om EU:s fem framtidsscenarier.

Vitbok om eus framtid

Vitboken presenterar fem scenarier för EU:s framtida utveckling.
Uganda befolkning 2021

I EU:s vitbok från 2017 utmålade Jean-Claude Junker en möjlig framtidsvision  9 maj 2017 EU-kommissionen har själva publicerat en Vitbok om EU:s framtid som målar upp fem scenarier fram till 2025 för unionens utveckling: Att  15 mar 2017 Här om veckan diskuterade Europeiska rådet EU:s framtid med 27 medlemsländer, med utgångspunkt i EU-kommissionens vitbok.

Den gick nästan obemärkt förbi i Sverige. Fem möjliga utvecklingsvägar  18 maj 2020 Digitala strategin ”Att forma EU:s digitala framtid”. 3 öppnades med deadline 19 maj (vitbok om kommande lagförslag).
Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader deklaration

lonespec swedbank
avtalsratten en introduktion
buggy boy amiga
fn barnerettigheter
personratt
orange energy
ob plus syrup

Som ett led i diskussionen om framtiden presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, dels fem diskussionsunderlag i centrala frågor såsom den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och om det framtida försvarssamarbetet.

Även om mycket fungerar bra … EU-sakråd om Vitboken om EU:s framtid Som ett led i diskussionen om EU:s framtid presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, dels fem diskussionsunderlag i centrala frågor såsom den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och om det framtida … VITBOK OM EU:S FRAMTID. Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025. 1. Inledning.


Golvvarmebutiken.se 302 50 halmstad
sats medlemskap

2017-03-10

Enbart den inre marknaden. De som vill ha mer gör mer. Göra mindre men göra det effektivare. Den 1 mars 2017 publicerade kommissionen en vitbok om EU:s framtid.