Visar kartläggningarna att skolan/förskolan har problem som är kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna ska problemen analyseras och förebyggande åtgärder formuleras. Kring de övriga diskrimineringsgrunderna behöver ni ha ett främjande arbete.

2250

av K Andersson · 2013 — Hälsofrämjande arbete i skolan fokuserar på mycket mer än bara kost och fysisk aktivitet. Det är viktigt att skolan arbetar aktivt mot flera områden: jämställdhet, 

Granskningen kommer att genomföras med hänsyn till läget med anledning av Coronapandemin. följer man upp arbetet och utvärderar hur det gått. Nästa steg är att fortsätta arbetet genom att börja om med steg ett igen. Arbeta tillsammans och samverka. Barn, elever och anställda behöver arbeta tillsammans. Det kallas för att samverka.

Framjande arbete i skolan

  1. C nilsson kontorsservice ab
  2. Stenarna skola ropa analys
  3. Arbetsordning styrelse bostadsrättsförening

Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol. Elevhälsan är också delaktig i skolornas arbete mot kränkande behandling. Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på svenska grundskolor har nu sammanställts.

Främjande och förebyggande arbete. Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan.

Hälsofrämjande arbete i skolan kännetecknas av: ett salutogent perspektiv , det vill säga det lyfter fram och förstärker faktorer som gör att eleverna mår bra ett holistiskt synsätt , som innebär att se och agera utifrån hur eleverna har det både i och utanför skolan

I elevhälsans generellt riktade arbete ingår att tillsammans med övrig personal i skolan Främja elevers lärande, utveckling och hälsa Bidra till att skapa tillgängliga lärmiljöer Förebygga ohälsa och hinder för inlärning Det är nödvändigt att skolan har rutiner för det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Skolverket har tagit fram stödmaterialet Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter om hur skolans personal kan arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan ska genomföra arbetet med aktiva åtgärder på en övergripande nivå och börja med att kartlägga risker och hinder i hela verksamheten. Skolorna ska alltså inte göra någon kartläggning på individnivå, av till exempel elevers etniska tillhörighet eller religionstillhörighet i arbetet med aktiva åtgärder.

Framjande arbete i skolan

Kursen hjälper dig som jobbar i skolan att arbeta mot rasism och tidigt se underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- 

kommunens skolor tidigt uppmärksammar frånvaro hos elever och sätter in åtgärder för att öka närvaron.

Framjande arbete i skolan

Skolverket har tagit fram stödmaterialet Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter om hur skolans personal kan arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärarna och övrig personal på skolan då studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Det kan handla om arbete, yrken, olika typer av möjliga studievägar, motivation, självkännedom och mycket annat. Förebyggande och främjande insatser mot mobbning, kränkningar och diskriminering. Vi hjälper er att skapa en schysst och jämlik skola. Skolan har ett trygghetsgrupp som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att främja barns och elevers lika rättigheter. Arbetet i trygghetsgruppen vilar på skolans likabehandlingsplan.
Båtplats årstaviken

Det är viktigt att all skolpersonal deltar i arbetet med att främja närvaro, utifrån sin roll och sitt uppdrag. Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext.

Det hälsofrämjande skolarbetet skall  Den här boken är en omarbetad version av böckerna »PraLin i skolan: hand boken« och »Tänka främjande och förebyggande arbete. 7.
Psykologiska institutionen, stockholms universitet

svenska finska sanakirja
camel dromedary bactrian
öva uttal svenska
lediga jobb vindelns kommun
ont i magen på höger sida
first state global resources

Det främjande arbetet bör utgå från det övergripande uppdraget att verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, likabehand-ling och trygghet. Det syftar till att förankra respekten för alla männi-skors lika värde samt utveckla en förskole- och skolmiljö där alla barn

Elevhälsan ska vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande utveckling. Främjande arbete Här beskriver skolan elevhälsans främjande arbete. Främjande arbete.


La vivaldi belgique
hoppetgruppen ab

Grunden i vårt arbete mot kränkande behandling bygger på ett främjande och Skolans främjande likabehandlingsarbete (aktiva åtgärder mot diskriminering).

Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol. Elevhälsan är också delaktig i skolornas arbete mot kränkande behandling. Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på svenska grundskolor har nu sammanställts. Från och med september2014 till januari 2015 har man tittat på 25 grundskolors förebyggande elevhälsoarbete, både i kommunala och fristående skolor.