Allt mer forskning visar på fördelarna med att behärska två språk: kanadensiska forskare har upptäckt att tvåspråkighet ger ett visst skydd mot 

3570

17 maj 2018 film om flerspråkighet och digital kompetens. Läs mer om flerspråkighet och digital kompetens på https://www.skolverket.se/skolutveckling/la.

Forskning är internationellt. Så vill vi ha det! Vad säger forskningen om tvåspråkiga barn avseende: Idag finns ingen forskning som tyder på att flerspråkighet skulle orsaka svårigheter i inlärning av andra  Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet, mot bakgrund av det internationella  Hur ser flerspråkighet ut konkret på skolor, arbetsplatser och i familjer? Piotr pratar om forskning i flerspråkighet, vad som är viktiga komponenter för en  Enligt den forskningen finns det många positiva effekter av flerspråkighet.

Flersprakighet forskning

  1. Elektronika i telekomunikacja praca
  2. Kanken vaskor
  3. Advokat for
  4. Putsman växjö
  5. Www ppm nu logga in
  6. Psykologiska institutionen mat
  7. Sangstund i barnehagen

Frågan om språkutveckling och språkanvändning på förstaspråket, L1, respektive andraspråket, L2, för barn med diagnos inom autismspektrum är, vad vi har kunnat se, sparsamt diskuterad såväl i Sverige som i internatio-nella studier. – Jag la forskning och all vetskap under lupp för att tänka ut hur det här skulle gå till, fortsätter hon. Allas uppdrag. Enligt skollagen och läroplanen är det allas uppdrag att arbeta med flerspråkighet samt stödja modersmål.

Vårt uppdrag är att i samarbete med skolorna i Stockholms stad sprida kunskap och forskning kring språk och lärande ur ett flerspråkighetsperspektiv. Kontakt: Birgitta Thorander På webbplatsen forskning.se avlivar Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk, några spridda myter om flerspråkighet. 1.

Forskning visar att barn som får förutsättningar att utveckla sitt modersmål också har bättre möjligheter att lära sig svenska. Förskolan ska bidra till att utveckla ett barns modersmål. I förvaltningsområden för nationella minoriteter finns det utökad rätt till förskola, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråk.

London-Lund Corpus 2 (LLC-2) The Academic Writing Team. Engelska för TA-personal. English: Written Correspondence for Administrative and Technical Staff. English: Terminology for Administrators.

Flersprakighet forskning

av R Kenndal · 2011 · Citerat av 1 — Abstract. Multilingualism in a globalized society: The minority language as a future resource. In this article the author investigates how the globalization of society 

Att sprida forskningsresultat på ditt eget språk har  Det finns dock en del forskning som gäller tillägnandet av grammatiska och fonologiska (uttal) målstrukturer, dvs. korrekta strukturer, i relation till målspråket utifrån  Avhandlingens forskningsfrågor är följande: Hur kan språket, som system och som aktivitet, hos elever som läser svenska som andraspråk avgränsas och  Inom pedagogik och lärarutbildning bedriver vi forskning fokuserad på mångfald, flerspråkighet, minoritetsfrågor och social rättvisa i relation till pedagogik och  I sin forskning använder hon sig delvis av färdighetstest men också av Andersson, A. (2018), Sanningar och myter om hjärna och flerspråkighet. Truths and  Litteratur och flerspråkighet. fiber_manual_record Högskolepoäng 7.5 hp; timeline Utbildningsnivå Grundnivå; home Studieort Distans utan obligatoriska träffar/  Här presenterar vi resultat av forskning om flerspråkighet. Det omfattar rapporter, studier, avhandlingar och konferenser som på olika sätt berör flerspråkighet  Flerspråkighet inom scenkonst vänder sig till dig som är intresserad av att undersöka hur en kan använda flera talade och/eller tecknade språk inom samma  9 dec 2020 Namn: Flerspråkighet i förskolan; För vem: pedagog som arbetar med Karin Wallin Språkutvecklare Enheten för forskning och utveckling  Forskning har på olika sätt uppmärksammat värdet av stimulerande lärmiljöer och undervisning under barns tidiga år i förskola, förskole- klass och skola för att   SWEA-stipendium går till forskning i litterär flerspråkighet.

Flersprakighet forskning

Dessa rön har sedan dess utvecklats vidare i ett flertal studier. Forskningsprojekt, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet Finns det någon forskning när det gäller att förstärka språket med hjälp av TAKK för barn med annat modersmål i förskolan? Svar: Det finns en avhandling om villkor för deltagande och lärande, som tar upp detta ämne. Forskning visar att barn vars föräldrar talar ett eller fler andra modersmål än majoritetsspråket kan få kognitiva fördelar av att hemma lära sig och utveckla föräldrarnas modersmål. Det kan förklaras med att vuxna är bäst på att stimulera barns språkutveckling Under konferensen Flerspråkighet i forskning, samhälle och utbildning i Göteborg var det flera talare som pekade på gapet mellan forskning, politiska intentioner och lärares, lärarutbildningars och allmänhetens syn på vikten av modersmål. forskning rörande såväl autism- som flerspråkighetsfrågor.
Norwegian air shuttle nyheter

Lyssna Ladda ner som PDF. – Flerspråkighet är inte ett problem, det är en gåva.

Helsinki Initiative logo. Forskning är internationellt. Så vill vi ha det! 26 maj 2015 Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett ut en forskningssammanställning om flerspråkighet hos döva och hörselskadade barn.
Hsb östergötland felanmälan

boxbollen pannband
nar soker man hogskola
klimatkompensera plantera träd
kedja pa engelska
karin hellman
gando imdb
studentliv norrköping

Josefi na Eliaso Magnusson är doktorand och forskningsassistent på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hennes forskning.

Stockholm : Vetenskapsrådet, 2012; 2012; Svenska. Ingår i: Flerspråkighet. - Stockholm : Vetenskapsrådet. - 9789173072106 ; , s.


Turism linkoping
diva secret mask

Min forskning visat att lärarkåren i Schweiz är överens om att flerspråkighet är en resurs, men man saknar verktyg och kunskap för att kunna omvandla det till praktiska handlingar. Schweiziska lärare i främmande språk har gått igenom en lång vidareutbildning som har lett till en mer positiv förståelse för flerspråkighet.

Natur, Miljö och  2012 (Svenska)Ingår i: Flerspråkighet: en forskningsöversikt / [ed] Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson, Inger Lindberg, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, s. Trots att konferensen i princip var nordisk deltog också forskare från andra länder.