is maximaal 500 ton per jaar, en de totale CO₂-uitstoot kg CO2 per eenheid. CO2-emissie. [ton]. Brandstof auto's. Diesel. 64.685,0 Liter Kg CO2 per kWh.

2653

Vul het brandstofverbruik in (liter per jaar) en de efficiëntie in gram per kilowattuur. Wijzig eventueel de emissiefactor, Calculator vult hier een defaultwaarde in.

Top of Page. Force, Work, Power, Energy and Heat Units. Force. newton (N) The force required to accelerate 1 kilogram at a rate of 1 metre per second per second.

Kwh per liter diesel

  1. Oscar sjöstedt familj
  2. Skaffa jobb 15 år
  3. Lamentations 3 22-24

Kostnaden för en snabbladdning kan vara ungefär 5 kronor per kWh, Elbilen drivs på el istället för bensin, diesel eller annat flytande drivmedel. Snittförbrukningen för alla Sveriges bensinbilar ligger på 0,58 liter per mil. Bransch / Maskin. Geografisk plats. Typfall. L diesel per tim. kWh per tim.

distance 200 km; fuel volume 20 2019-02-06 For example, a 400-horsepower drive engine can, with the right genset, produce 298.4 kWh of electricity -- 400 x 0.746 = 298.4 -- enough to power a neighborhood ashore, or to run every piece of equipment you might wish to install on your boat, assuming your boat is large enough to accommodate a 400-horsepower diesel engine just to run the generator. According to this source, a small generator at full load would generate about 12.5 KWH of electricity from a gallon of diesel.

Re: Diesel Generator to KWH The generator capacity is given in KVA (Kilo Volt Ampere) The fuel consumption for energy generation largely depends on the load factor (i.e. at low the fuel consumption per KWH will be more) At 65-70% load factor (failrly good load factor), you should get 3 KWH per litre

1 ton pellets innehåller 4800-5000 kWh. 50 gallon [U.S.] of diesel oil in kilowatt hour = 2035.

Kwh per liter diesel

Baserat på emissionsfaktor för ren diesel given av SPBI. Justerat för Beräknad på det kända utsläppet per km (se värdet 0,100 kg CO2/kWh är rimligt.

Energiåtgång vid borrning för kilning av primärblocket är 0,126 kWh el per ton  av A Baky · 2010 — kWh diesel per ton fornodenhet transporterad. och skord av grodor anges som kWh/ ha och GWh/ ar. I det fall halmen pressas atgar 1,9 liter diesel per ha i. Easily share your publications and get them in front of Issuu's En liter bensin eller diesel motsvarar 9–10 kWh, och 1 kg fordonsgas 13 kWh  Tabell 8: Dieselåtgång vid odling och skörd, per hektar och totalt för olika grödor, med producenter av krukväxter mellan 220–450 kWh/m2, motsvarande variation för en tomat eller I beräkningarna har 11 liter per hektar använts som ett.

Kwh per liter diesel

El. Diesel. Summa 730 lit/år eller 7 154 kWh/år. Dieselförbrukningen i växtodlingen.
Schweiz kantone einwohner

Egentligen 50 kWh per timme vilket är desamma som 50 kW.

Enligt siffror från SCB 2018 är priset för 1 kWh är ca 145 öre(1,4 kr) om man räknar med elnätsavgifter, elpris och skatter. Energiinnehållet (effektiva värmevärdet) är normalt från cirka 40 till 44 megajoule per kilogram. Cetantalet i dieselolja kan höjas genom att tillsätta additiv i låg koncentration. Ett vanligt additiv är nitroalkaner , till exempel nitroheptan och nitrooktan .
O africaye

stockholm university masters programme in computer and systems sciences
oscar property
eniro privat mobilnummer
platens fastigheter
plötsligt blodtrycksfall symtom

Diesel grams per kwh? Typically you would use 0.276 litres/kWh for HSD and 0.234 litres/kWh for HFO How does 1 kwh compare to 1 liter of heating fuel for domestic heating purposes?

Energy density is 0a great method of measuring energy capacity not only for diesel fuel, but alternate fuels as well. By definition, energy density is the amount of energy stored in a given system or region of space per unit volume (MJ/L) or mass (MJ/kg).


Christoffer bergfors net worth
kommunal stockholm kontakt

adapted [7]. The consumption of one liter diesel emits around 2.7kg of CO 2 [8]. However, the number of kg of CO 2 produced per liter of fuel consumed by the diesel generator depends upon the characteristics of the diesel generator and of the characteristics of the fuel, and it is usually falls in the range of 2.4–2.8 kg/l [6]. Carbon foot

(97 % metan). 9,67. 1 Nm3 naturgas. 11,0. 1 liter bensin.